Pian

Cursuri de pian

Să-i cunoaștem pe profesorii noștri


Photo

Angela Chilari

Dragostea pentru muzică, în special pentru pian, este cea mai mare pasiune de la o vârstă fragedă, ceea ce a determinat-o să se dedice plenar acestui domeniu de activitate. Este absolventă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

Și-a început activitatea didactică în calitate de maestru de concert, iar din anul 2000 până în prezent a activat în cadrul Școlii de Muzică „George Enescu” din mun. Bălți, Republica Moldova, în calitate de profesor de pian, preluând și funcția de șef de studii în ultimii 5 ani. Or, pianul este îndrăgit de oricine datorită faptului că poate înlocui o întreagă orchestră şi că poate cânta mai multe voci simultan. Formarea culturii interpretative a elevului pianist a constituit subiect de interes în cadrul a mai multor conferințe științifice naționale, participând cu diverse comunicări și publicând articole în culegerile conferințelor. În ultimii ani, a participat activ la Concursurile naționale „Prietenii muzicii” (2018, 2019), organizate de către fundația Culturală pro piano – România, Filiala Cluj-Napoca, obținând rezultate excelente în pregătirea/formarea elevilor și obținând premii valoroase. Anume acesta și reprezintă succesul fericirii: să ghidezi copiii și să te bucuri de fiecare rezultat, de orice realizare a lor.


Photo

Alex Timoce

Studiez pianul la Academia de Muzică și sunt dornic să împărtășesc și elevilor din Școala de muzică Amadeus, frumoasele taine ale muzicii.